Parkların salınması

İnsanlar qədim zamanlardan etibarən yaşayış məskənlərini təkcə rahatlıqla deyil, həmçinin estetik görünüş, dinclik, gündəlik həyatın səs-küyündən uzaqlaşmaq, fəvvarələrin və yaxud kiçik çayların şırıltısının müşayiəti ilə yandırıcı günəşdən xilas olmaq imkanı təmin etməyə çalışaraq özlərinin landşaftlarını yaratmışdır.

Bir qayda olaraq, parkların salınması sıfırdan başlayır; mövcud təbiət xüsusiyyətlərini və landşaftı gələcəkdə park ərazisinin arzu olunan yeni görünüşü ilə birləşdirir. Bu cür tikintinin çətinliyi mövcud təbii landşafta zərər verməməkdə deyil, onu qorumaq, dəyişdirmək, istirahət etmək üçün uyğun və rahat olmasını təmin etməkdədir.

Bizim mütəxəssislərimiz çox sayda park və əyləncə məkanlarının inşası, dizaynı və inkişafı sahəsində geniş təcrübəyə malikdir.
Parklar və əyləncə sahələrinin dizaynı üçün xidmətlərə daxildir:

• Mövcud ərazinin qiymətləndirilməsi və tələblərin hesablanması

• Master Plan sənədləri

• Layihənin landşaft dizaynının inkişaf etdirilməsi

• Layihənin ictimai nümayişi (gələcək modelin rəngli görünüşləri)

• Düzləşdirmə və drenaj dizaynı

• Landşaftın dizaynı

• İrriqasiya və suvarma sistemlərinin dizaynı

• İşıqlandırma sistemlərinin dizaynı

• Ərazinin abadlaşdırılması (dekorativ səki, divarlar, çəpərlər, su elementləri, ağac gövdəsi dairələr və s. əlavə edilməsi)

• İşin yoxlanması və sertifikatlaşdırılması