Bağlara qulluq göstərilməsi

Şirkətimiz hərtərəfli bağçılıq xidmətləri göstərir. Şirkətimizdə meşə təsərrüfatı və meşə parkının idarə olunması, landşaft memarlığı və bağçılıq sahəsində peşə təhsili alan mütəxəssislər işləyir.


Sizin ehtiyaclarınız üçün fərdi paket yaradırıq:

• Ağaclara, kollara və çiçəklərə hərtərəfli qulluq

• Bitki xəstəliklərinin və zərərvericilərinin diaqnostikası

• Gübrələrin və bitkilərin mühafizəsi məhsullarının tədarükü

• Bitkilərin kəsilməsi (modelləşdirilməsi, təmizlənməsi və budanması)

• Çəpər kollarının kəsilməsi

• Çimin biçilməsi və qulluq göstərilməsi

• Mühəndislik sistemlərinin mühafizəsi

• Alaq otlarının təmizlənməsi

• Bağların təmizlənməsi

• Qəzalı ağacların aradan qaldırılması

Bağlara qulluq göstərilməsi landşaft dizaynı sahəsində yaradılmış estetik görünüşün qorunmasında ən mühüm amildir.

Beləliklə, sizə aşağıdakı xidmətləri təqdim etməyə çalışırıq:

• Çimlərin biçilməsi və kəsilməsi

• Alaq otlarının kəsilib çıxarılması

• Bitkilərin quru otla örtülməsi, geyindirilməsi və suvarılması

• Çəpərlərin kəsilməsi

• Bitki tullantılarının çıxarılması

Biz sizə çimin əsas prinsiplərinə diqqət yetirərək məhz sizin istədiyiniz kimi çəmənliyin qeydinə qalan bağban da təmin edirik.

• Otların inkişafına nəzarət etmək üçün sıx cədvəl üzrə onların müntəzəm kəsilməsi və davamlılığının qorunması

• Çimin torpağa daxil olan hissəsinin görünməməsi üçün düzgün hündürlükdə kəsilməsi

• Çimlərə daha az təzyiq göstərilməsi üçün otbiçən maşının bıçaqlarının itilənməsi

• Alaq otlarının düzgün müəyyənləşdirilməsi və müalicəsi

• Gübrə, kəsim və örtüklərin tezliyinin dəyişdirilməsi də daxil olmaqla mövsümi qayğı