Landşaft dizaynı

Şirkətimiz həmçinin landşaft dizaynı ehtiyaclarınıza cavab verən fərdi yaşayış və kommersiya məqsədli layihələrdə ixtisaslaşmış peşəkar landşaft dizaynerləri vasitəsilə landşaft dizaynı ilə də məşğul olur.

Bizim fəlsəfəmiz müştərilərimizi məlumatlandırmaqdan ibarətdir ki, onlar müvafiq ərazilər üçün düzgün bitkiləri və çətin şərtləri seçməyi tələb edən landşaftları planlaşdırmaqda bizə kömək edə bilsin. Planlaşdırma landşaft dizaynına müştərinin istək siyahısındakı bütün elementlərin daxil edilməsinə kömək edir.

Landşaft dizaynı tikinti sahəsində abadlıq işlərinin planlaşdırılmasına kömək edir və işlər tamamlandıqda necə görünəcəyinə dair fikir formalaşdırır. Layihənin həyata keçirilməsi zamanı landşaft dizayneri sahənin bütün xüsusiyyətlərini, müştərinin istəklərini və zövqünü nəzərə alaraq rahat və gözəl bağ üçün təməl qoyur. Eyni zamanda, planlaşdırılmış işlərin qiyməti hesablanır və ən ucuz başa gələn variantlar hazırlanır.Addımlar:

• Tikinti yerinə baş çəkilməsi

• Layihənin əhatə dairəsinin müəyyənləşdirilməsi

• Büdcənin müzakirəsi

• Obyektin analizi

• Obyektin mövcud vəziyyətinin planlaşdırılması

• Potensial ideaların tədqiqi

• İdeaların mümkünlüyünün tədqiqi

• Dizayn istiqamətinin təyin edilməsi

Mərhələ 2: Konsepsiya

Bu mərhələdə idealar və dizayn birləşir. Birinci mərhələdə müəyyən edilmiş prioritetlər iş üçün düzgün qüvvələrin müəyyənləşdirilməsi və müqayisəsi yolu ilə müştəri tərəfindən təsdiq edilmiş, çap olunmuş, miqyaslandırılmış texniki təsvirlərə çevrilir.

Addımlar

• Konseptual dizayn

• Master planı yaratmaq

• CAD təsvirləri

• Perspektivlər

• 3D modelləşdirmə
Mərhələ 3: Sənədləşdirmə

Son konsepsiyanı müəyyən etdikdən sonra bu mərhələdə konsepsiyanı sınaqdan keçirilir, çertyojları, qeydləri, texniki göstəriciləri, qiyməti, tikinti planları hazırlanır və lazımi icazələr alınır. İnşaatçılar qrupunu növbəti addım üçün hazırlamaq məqsədilə daha ətraflı təsvirlər yaradılır.

Adımlar:

• Ətraflı planlaşdırma

• Hesablama əməliyyatları

Mərhələ 4: İcra

İnşaatın bu mərhələsində qrup sahəyə daxil olur. Dizayner və əlaqəli tərəflər uğurlu layihə hazırlamaq üçün birgə çalışırlar. Dizayner həmişə müştərinin sualları üçün materialların tərifinə kömək edir, tikinti qrupunun layihənin vizyonunu şərh edir, lazımi tələbləri əlaqələndirir, müqayisə edir, zəruri hallarda isə mümkün dizayn dəyişikliklərini həyata keçirir.

Addımlar:

• Komanda ilə görüş

• Obyektə baxış

• Məlumat köçürmələri

• Yenidən dizayn

• Dəyişikliklər, nəzarət

• Keyfiyyətə nəzarət