Bitkilər və dibçəklər

Zamioculcas

25 AZN

Zamiyarpaqlı zamiokulkas - tünd yaşıl rəngli, iti uclu, ətli yarpaqları olan köküyumrulu həmişəyaşıl bitkidir. Yarpağın səthi parlaqdır. Saplaqları qalındır, yarpaqlar onların üzərində simme..

Zantedeschia Gemengd

25 AZN

Zantedeschia - daha alçaq boylu, lakin sıx bitən növdür. Yarpaq saplaqlarının uzunluğu 60 sm-ə qədərdir, yarpaqlar geniş - ürəkşəkilli formalıdır, uzunluğu təxminən 20-25 sm və eni təxminən&..