Bitkilər və aksessuarlar

Yucca

150 AZN

Yukka mənşəcə Şimali Amerikanın rütubətli subtropiklərindəndir. Yukka bitkisinin qırxdan artıq növü vardır, onlardan ona yaxın növ bizim ərazilərimizdə bitir. Kifayət qədər işığın və istiliy..

Yucca Palm

420 AZN

Qulançarkimilər  fəsiləsindəndir. Yukkanın vətəni  Şimali, Cənubi, Mərkəzi Amerika və Karib hövzəsi adalarıdır. Bu – gövdənin sonunda ornamental rozet  şəklində yığılmış, ucu ..

Zamioculcas

25 AZN

Zamiyarpaqlı zamiokulkas - tünd yaşıl rəngli, iti uclu, ətli yarpaqları olan köküyumrulu həmişəyaşıl bitkidir. Yarpağın səthi parlaqdır. Saplaqları qalındır, yarpaqlar onların üzərində simme..

Zantedeschia Gemengd

25 AZN

Zantedeschia - daha alçaq boylu, lakin sıx bitən növdür. Yarpaq saplaqlarının uzunluğu 60 sm-ə qədərdir, yarpaqlar geniş - ürəkşəkilli formalıdır, uzunluğu təxminən 20-25 sm və eni təxminən&..