Bitkilər və dibçəklər

Sedum

5 AZN

Vətəni Mərkəzi Amerika, Cənubi Amerika, Madaqaskar adasıdır. Bu, saplaqları budaqlanan və çoxsaylı ətli yarpaqlara malik olan möhtəşəm sukkulent bitkidir. Yayda adi otaq temperaturunda, imka..

Spathiphyllum Sweet Silvio

25 AZN

Spatifillum parlaq, səpələnən  işığı sevir, yayda birbaşa günəş şüalarından qorunmaq üçün kölgədə, yəni işıqlı yerdə, yüngül yarımkölgədə saxlanmalıdır. Qışda  mütləq yaxşı işıqlan..

Stephanotis Floribunda

22 AZN

Vətəni Afrika, Madaqaskar adası və Sakit okean adaları, Asiya, Kubadır. Təbiətdə 15-ə yaxın növü yayılmışdır. Temperatur: Yayda adi otaq temperaturu, optimal olaraq 18-24°С hüdudlarında, hav..

Succulenten Mix

6 AZN

Sukkulentlər – suyu uzun müddətə yığıb saxlaya bilən, digər otaq bitkilərindən fərqli olaraq tez-tez suvarma tələb etməyən bitkilərdir. Onlar çox qulluq tələb etmirlər, ən başlıcası isə onla..

Succulenten Mix

8 AZN

Sukkulentlər – latın dilindəki succulentus – şirəli sözündəndir. Bunlar quraqlığa davamlı bitkilər qrupudur, öz orqanlarında (gövdələrində, köklərində və ya yarpaqlarında) mayeni toplayaraq ..

Succulenten Mix P12

12 AZN

Bütün sukkulentlər yumşaq, havanı asan buraxan və yaxşı drenaj edilmiş torpağı sevir. Təbiətdə onların bəziləri qaya çatlaqlarında, adi qumda və ya qum ilə çınqılın qarışığında bitirlər. Sub..

Succulenten Mix P6.5

5 AZN

Təbiətdə sukkulentlərin əksəriyyəti həm illik, həm də sutkalıq temperaturların kəskin tərəddüdlərinin olduğu iqlim zonalarında yetişir. Bəzi kaktusların tarixi vətənlərində, məsələn şimali M..

Tillandsia Cyanea-Anita

17 AZN

Tillandsia cyanea - rozet əmələ gətirən kiçik epifit bitkidir. Yarpaqları xətvari, yaşıl rəngli, qırmızı çalarlıdır, uzunluğu 30 sm-ə və eni 1 sm-ə çatır, yarpağın səthi xırda pulcuqlarla ör..

Vriesea Gemengd

15 AZN

Vrieziya – enli formalı, qıfşəkilli rozet əmələ gətirən yarpaqlara malik olan epifit və ya yerüstü bitkidir. Kənarları yuxarı qatlanmış, ucu iti yarpaqlarının uzunluğu 50-70 sm-dir, tünd&nbs..

Yucca

250 AZN

Yukka quru otaq şəraitinə yaxşı davam gətirir. Yayda yarpaqların üzərindən tozu təmizləmək üçün həftədə bir dəfə su püskürtmək kifayətdir. Qışda, bitki isti şəraitdə saxlandıqda, püskürtmələ..

Yucca

150 AZN

Yukka mənşəcə Şimali Amerikanın rütubətli subtropiklərindəndir. Yukka bitkisinin qırxdan artıq növü vardır, onlardan ona yaxın növ bizim ərazilərimizdə bitir. Kifayət qədər işığın və istiliy..

Yucca Palm

420 AZN

Qulançarkimilər  fəsiləsindəndir. Yukkanın vətəni  Şimali, Cənubi, Mərkəzi Amerika və Karib hövzəsi adalarıdır. Bu – gövdənin sonunda ornamental rozet  şəklində yığılmış, ucu ..