Bitkilər və dibçəklər

Dracaena Marginata

80 AZN

Drasena marginata zərif və ekzotik gözəlliyə malikdir.  Bu bitki gövdəsi oduncaqlaşmış palmayabənzər uzun boylu bir çiçəkdir. Haşiyəli drasena işıqlandırmaya qarşı çox tələbkar deyil və..

Dracaena Marginata

300 AZN

Zərif və ekzotik gözəlliyinə görə gülçülər tərəfindən yüksək qiymətləndirilir. Lakin bu çiçəyin sizi uzun illər ərzində sevindirməsini istəyirsinizsə, saxlanma şərtləri və qulluğun xüsusiyyə..

Dracaena Nalina

120 AZN

Drasenalar başlıca olaraq ağacşəkilli formaya malikdirlər ki, bu da birfilqəli bitkilər üçün səciyyəvi deyildir. Drasenanın bu cür forması gövdənin periferiyasındakı meristematik zonanın fəa..

Dracaena Reflexa "Song of India"

250 AZN

Əyilmişdrasena (ədəm ağacı) - Dracaena reflexa — mənşəcə Madaqaskardan olan ağacşəkilli drasenadır, təbiətdə 4-5 metr hündürlüyündə rast gəlinir. Gövdəsi budaqlanmaya meyllidir, bitkinin böy..

Dracaena Reflexa Rikki

650 AZN

Əyilmiş drasena, ensizyarpaqlı variasiyası – mənşəcə Madaqaskardan olan çoxillik bitkidir,  hündürlüyü 3 metrədək çatır, oduncaqlaşan qalın gövdəsi var, adətən az budaqlanır və aşağı hi..

Dracaena Warneckii

220 AZN

Drasena – yaşıl yarpaqları gövdənin yuxarısında yerləşən, yarpaqlarının müxtəlifliyi və rəng çalarları ilə fərqlənən kol bitkisi, sukkulent ağacdır. Xarici görünüşcə mini-palmaya bənzəyir, l..

Dracaena Warneckii Compact

60 AZN

Drasena aqavakimilər fəsiləsinə aiddir və bizə qızmar Afrikadan gəlib. Cavan yaşlarında Derem drasenası sadəcə olaraq torpaqdan çıxan yarpaq dəsətəsindən ibarətdir. Derem drasenasına qulluq ..

Echeveria

15 AZN

Exeveriyalar arasında polikarpik, yəni həyatı boyu dəfələrlə çiçəkləyən növlər çoxdur, dovşankələmi fəsiləsinin bəzi monokarpik nümayəndələri, məsələn eoniumlar (Aeonium) isə bundan fərqli o..

Echeveria Kerrie's

20 AZN

Demək olar ki, bütün exeveriyalar eyni xarici görünüşə malikdir: yarpaqları ətli və şirəli, saplaqsız, növbələşəndir, qalın gövdədə sıx rozet şəklində yığılmışlar. Exeveriyanın əksər növləri..

Euhorbia Trigona

15 AZN

Euphorbia trigona - ətli gövdələri olan sıx bitən bitkidir. Təbiətdə hündür qollu-budaqlı kol bitkisidir, ləklər – çoxsaylı gövdələr əmələ gətirir. Ev şəraitində 1,5 metr hündürlüyünədək böy..

Ficus 3P Belize

30 AZN

Vətəni – tropik Asiyadır (Hindistanın şimal-şərqindən cənuba, İndoneziyayadək). Bunlar enli yarpaqlı həmişəyaşıl kollar və ya ağaclardır. Mülayim, optimal olaraq 20-25°C temperaturda saxlanı..

Ficus Benjamina

20 AZN

Sıx çətirə malik olan xırda yarpaqlı yığcam kiçik ağacdır. Benjamin fikusunun budaqları 8-10 yaşlı bitkilərdə əyilərək sallanır və ağaca xüsusi cazibədarlıq verir. Ev şəraitində hündürlüyü 1..