Bitkilər və dibçəklər

Calathea

8 AZN

Bunlar – hündürlüyü 70-80 sm-dək olan, dekorativ yarpaqlı, kökümsovlu çoxillik bitkilərdir. Yarpaqlarının orijinal rənginə görə yüksək qiymətləndirilir, yarpaqları xalis yaşıl rəngdə və sarı..

Calluna Beauty

8 AZN

Süpürgə koluna əsas qulluq onun müntəzəm suvarılmasından, torpağın mulçalanmasından və torpağın turşuluğuna nəzarətdən ibarətdir. Süpürgə kolunun əksər sortlarında kök sistemi səthidir, buna..

Cissus Ellen Danica

10 AZN

Vətəni Amerikanın, Avstraliyanın və Asiyanın tropik, bəzən subtropik rayonlarıdır. Təbiətdə 350-dən çox növü yayılmışdır. Bunlar həmişəyaşıl sarmaşıqlardır, onları ampel bitkisi kimi yetişdi..

Codiaeum

15 AZN

Vətəni Cənub-Şərqi Asiya və Sakit okean adalarıdır. Kroton istilik sevən bitkidir, yayda adi otaq temperaturu onu qane edir, gecə temperatur 13-14°C-dən az olmadıqca və küləkdən müdafiə vars..

Codiaeum Variegatum Iceton

350 AZN

Drasena fraqrans bitkisinə gündəlik olaraq su çilənməlidir, hətta gündə iki dəfə su püskürtmək olar. Lakin su soyuq deyil, otaq temperaturunda olmalıdır. Su püskürdərkən aşağı yarpaqlara xüs..

Codiaeum Variegatum Petra

150 AZN

Bu kroton növünün bir neçə müxtəlif növlərinə rast gəlmək olar. Kodieum istilik sevən tropik bitkidir, onun vətəni Malayziyanın və Şərqi Hindistanın cəngəllikləridir, buralarda bütün il boyu..

Cordyline

12 AZN

Kordilin fəsiləsinə (Cordyline) 20-yə yaxın bitki növü daxildir. Müasir taksonomikaya əsasən, bu cins drasenakimilər fəsiləsinə aiddir, halbuki bir çox mənbələrdə aqavakimilər cinsinə aid ol..

Cordyline Gemengd

12 AZN

Kordilinlər - həmişəyaşıl kollar və qollu - budaqlı çətirə malik ağaclardır. Bitkinin təxminən 15 növü yayılmışdır. Öz vətənində bu, əsasən çox iri, hündürlüyü bir neçə metrə çatan bitkilərd..

Ctenanthe Burle Maxi

15 AZN

Ktenantaların vətəni Amerikanın tropik əraziləridir: Braziliya, Boliviya, Ekvador, Peru, Kolumbiya. Dəniz səviyyəsindən 100-500 metr yüksəklikdə bitirlər. Təbiətdə 15 növünə rast gəlinir. Kt..

Cyclamen

8 AZN

Vətəni İran və Şərqi Aralıq dənizi ölkələridir. Təbiətdə 20-yə yaxın növü vardır. Əvvəllər, siklamen novruzgülülər fəsiləsinə aid edilirdi, bu fəsilə də öz növbəsində Primulales novruzgülülə..

Daş Eçeveriya

12 AZN

Exeveriyanin vətəni Mərkəzi Amerikanın, Meksikanın və Cənubi Amerikanın şimal-qərb hissəsindəki yarımsəhra rayonlarıdır. Həmişəyaşıl və yarpaqları tökülən, ümumilikdə 100-dən artıq ilkin növ..

Dieffenbachia Camilla

12 AZN

Diffenbaxiya – düz gövdəli ağacşəkilli bitkidir, iri, rəngbərəng, uzunsov –oval yarpaqları vardır. Bitkinin şirəsi zəhərlidir. Təbiətdə diffenbaxiyalar 3 metrə qədər böyüyə bilərlər, lakin g..