Vittrok bənövşəsi (viola wittrockiana)

Vittrok bənövşəsi (viola wittrockiana)

Təsviri: hündürlüyü 20 santimetrədək çatan, birillik və ya ikillik kimi becərdilən bu hibrid, arealı Avrasiya olan çoxillik ot bitkisidir. Dekorativ çiçəklərinə görə becərilən, soyuğa dözümlü bənövşənin rəng qammasına sarı, göy, bənövşəyi tonlar daxildir. Növün adı bənövşələrə aid elmi kitablar yazmış isveçrəli botanik Veyt Vittrokun şərəfinə qoyulub.

Əkilməsi: toxumları iki illik becərtmədə martda istixanada, bir illik becərtmədə iyun-iyulda torpağa, çoxillik kimi isə noyabrda torpağa (1 kvadrat metrə 2-3 qram) səpilir. Substrat tərkibi: bostan torpağı, peyin, torf, qum (2:2:2:1). Cücərmə 15 gündən sonra başlayır. 2 aydan sonra şitilləri günəş düşən yerə pikirə etmək lazımdır. 3 ildənbir bitki kasacıqlarını bölmək vacibdir.

Artırılması: toxumla, çiliklə, bölməklə.