Xırdaçiçəkli taqetes (tagetes patula)

Xırdaçiçəkli taqetes (tagetes patula)
Təsviri: hündürlüyü 50 santimetrədək çatan, birillik kimi becərdilən taqetes, arealı Şimalı və Cənubi Amerika olan çoxillik ot bitkisidir. Dekorativ çiçəklərinə görə becərilən istisevər taqetesin rəng çalarına sarı, narıncı, qəhvəyi, qırmızı tonlar daxildir. Növün adı tanrıça Yupiterin nəvəsi Taqesin şərəfinə qoyulub.
Əkilməsi: toxumları apreldə torpağa (1 kvadrat metrə 3-4 qram) səpilir. Substrat tərkibi: bostan torpağı, peyin, torf, qum (2:2:2:1). Cücərmə 4 gündən sonra başlayır. Mayda şitilləri günəş düşən yerə dərin pikirə etmək lazımdır. Çox sulamada, şitillərin alt hissəsi, uzun sürən yağış altında qalırsa, butaları çürüyür. Toxumları 4 yerə bölünüb, fevralda, martda, apreldə və mayda səpdikdə, çiçəklənmə dövrünu payızın sonunadək uzatmaq olar.
Artırılması: toxumla.