Bitkilər və aksessuarlar

Dracaena Marginata

300 AZN

Zərif və ekzotik gözəlliyinə görə gülçülər tərəfindən yüksək qiymətləndirilir. Lakin bu çiçəyin sizi uzun illər ərzində sevindirməsini istəyirsinizsə, saxlanma şərtləri və qulluğun xüsusiyyə..

Dracaena Marginata

80 AZN

Drasena marginata zərif və ekzotik gözəlliyə malikdir.  Bu bitki gövdəsi oduncaqlaşmış palmayabənzər uzun boylu bir çiçəkdir. Haşiyəli drasena işıqlandırmaya qarşı çox tələbkar deyil və..

Dracaena Nalina

120 AZN

Drasenalar başlıca olaraq ağacşəkilli formaya malikdirlər ki, bu da birfilqəli bitkilər üçün səciyyəvi deyildir. Drasenanın bu cür forması gövdənin periferiyasındakı meristematik zonanın fəa..

Dracaena Reflexa "Song of India"

250 AZN

Əyilmişdrasena (ədəm ağacı) - Dracaena reflexa — mənşəcə Madaqaskardan olan ağacşəkilli drasenadır, təbiətdə 4-5 metr hündürlüyündə rast gəlinir. Gövdəsi budaqlanmaya meyllidir, bitkinin böy..

Dracaena Reflexa Rikki

650 AZN

Əyilmiş drasena, ensizyarpaqlı variasiyası – mənşəcə Madaqaskardan olan çoxillik bitkidir,  hündürlüyü 3 metrədək çatır, oduncaqlaşan qalın gövdəsi var, adətən az budaqlanır və aşağı hi..

Dracaena Warneckii

220 AZN

Drasena – yaşıl yarpaqları gövdənin yuxarısında yerləşən, yarpaqlarının müxtəlifliyi və rəng çalarları ilə fərqlənən kol bitkisi, sukkulent ağacdır. Xarici görünüşcə mini-palmaya bənzəyir, l..