Bitkilər

FICUS Stamp Benjamen

320 AZN

Təbiətdə fikuslar – ağaclar və yarımkol bitkiləridir, yağış, külək və günəşin altında sıx meşələr şəklində bitirlər, çox davamlıdırlar. Lakin ev şəraitində fikuslar xeyli zərifdirlər – yelçə..

Gymnocalycium baldianum

8 AZN

Gövdəsi yastı kürəşəkillidir, hündürlüyü 4-10 sm və diametri 7-9 sm-dir, boz-yaşıl rəngdədir. Tinləri 9-11 ədəddir, əvvəl az, daha sonralar isə dəqiq qabarıqlıdır. Tikanları 5-7 ədəddir, onl..

HAWORTHIA FASCIATA

6 AZN

Zolaqlı havortiya - Haworthia fasciata – mirvarili havortiyaya çox oxşayır, lakin onun yarpaqları daha uzundur və ucları daha çox itidir. Ziyilləri bir qədər xırda, lakin sıxdır, düzgün sıra..

HOWEA FORSTERIANA

6 AZN

Forster hoveyası (Howea forsteriana) - daha hündür palmadır, hündürlüyü 12 metrədək çata bilər. Gövdəsi əsasında genişlənməyib, yarpaqları lələkvari, daha az əyilən, lakin daha genişdir, uzu..

Lucky bamboo

58 AZN

Xoşbəxtlik ağacı, Çin bambuku və ya xoşbəxtlik bambuku - bu ad altında mağazalarda bir neçə sarınmış borucuq şəklində, yaşıl yarpaq rozetlərinə malik olan bitki satılır. Əsasən mülayim temp..

LUCKY Bamboo 2 small

25 AZN

Çox vaxt mənzillərdə “xoşbəxtlik bambuku” və ya “xoşbəxt bambuk” (Lucky Bamboo) yetişdirilir.  Əslində isə bu – Sander Drasenası (Dracaena Sanderiana) adlandırılan çoxillik bitkidir. Əs..