Bitkilər

CALATHEA

20 AZN

Vətəni - Cənubi Amerikanın tropik rayonlarıdır. Cinsə onlarla növ aiddir. Bunlar hündürlüyü təxminən 70-80 sm olan dekorativ yarpaqlı, çoxillik kökümsovlu bitkilərdir. Kalateyalar  isti..

CALATHEA (Kalateya)

6 AZN

Kalateya – istiliyə davamlı bitkidir. Lakin onun otağın qaranlıq küncünə qoymayın. İşıq çatışmaması səbəbindən bitki öz yarpaqlarının cazibədar rəngini itirəcək, yarpaqlar xırdalaşacaq və bi..

CALLUNA BEAUTY

8 AZN

Süpürgə koluna əsas qulluq onun müntəzəm suvarılmasından, torpağın mulçalanmasından və torpağın turşuluğuna nəzarətdən ibarətdir. Süpürgə kolunun əksər sortlarında kök sistemi səthidir, buna..

CİSSUS ELLEN DANİCA

10 AZN

Vətəni Amerikanın, Avstraliyanın və Asiyanın tropik, bəzən subtropik rayonlarıdır. Təbiətdə 350-dən çox növü yayılmışdır. Bunlar həmişəyaşıl sarmaşıqlardır, onları ampel bitkisi kimi yetişdi..

CODİAEUM

15 AZN

Vətəni Cənub-Şərqi Asiya və Sakit okean adalarıdır. Kroton istilik sevən bitkidir, yayda adi otaq temperaturu onu qane edir, gecə temperatur 13-14°C-dən az olmadıqca və küləkdən müdafiə vars..

CODİAEUM VARİEGATUM İCETON

350 AZN

Drasena fraqrans bitkisinə gündəlik olaraq su çilənməlidir, hətta gündə iki dəfə su püskürtmək olar. Lakin su soyuq deyil, otaq temperaturunda olmalıdır. Su püskürdərkən aşağı yarpaqlara xüs..