Bitkilər və aksessuarlar

Calathea

20 AZN

Vətəni - Cənubi Amerikanın tropik rayonlarıdır. Cinsə onlarla növ aiddir. Bunlar hündürlüyü təxminən 70-80 sm olan dekorativ yarpaqlı, çoxillik kökümsovlu bitkilərdir. Kalateyalar  isti..

Calluna Beauty

8 AZN

Süpürgə koluna əsas qulluq onun müntəzəm suvarılmasından, torpağın mulçalanmasından və torpağın turşuluğuna nəzarətdən ibarətdir. Süpürgə kolunun əksər sortlarında kök sistemi səthidir, buna..

Cissus Ellen Danica

10 AZN

Vətəni Amerikanın, Avstraliyanın və Asiyanın tropik, bəzən subtropik rayonlarıdır. Təbiətdə 350-dən çox növü yayılmışdır. Bunlar həmişəyaşıl sarmaşıqlardır, onları ampel bitkisi kimi yetişdi..

Codiaeum

15 AZN

Vətəni Cənub-Şərqi Asiya və Sakit okean adalarıdır. Kroton istilik sevən bitkidir, yayda adi otaq temperaturu onu qane edir, gecə temperatur 13-14°C-dən az olmadıqca və küləkdən müdafiə vars..

Codiaeum Variegatum Iceton

350 AZN

Drasena fraqrans bitkisinə gündəlik olaraq su çilənməlidir, hətta gündə iki dəfə su püskürtmək olar. Lakin su soyuq deyil, otaq temperaturunda olmalıdır. Su püskürdərkən aşağı yarpaqlara xüs..

Codiaeum Variegatum Petra

150 AZN

Bu kroton növünün bir neçə müxtəlif növlərinə rast gəlmək olar. Kodieum istilik sevən tropik bitkidir, onun vətəni Malayziyanın və Şərqi Hindistanın cəngəllikləridir, buralarda bütün il boyu..