Bitkilər

ECHEVERIA

15 AZN

Exeveriyalar arasında polikarpik, yəni həyatı boyu dəfələrlə çiçəkləyən növlər çoxdur, dovşankələmi fəsiləsinin bəzi monokarpik nümayəndələri, məsələn eoniumlar (Aeonium) isə bundan fərqli o..

ECHEVERİA KERRİE'S

20 AZN

Demək olar ki, bütün exeveriyalar eyni xarici görünüşə malikdir: yarpaqları ətli və şirəli, saplaqsız, növbələşəndir, qalın gövdədə sıx rozet şəklində yığılmışlar. Exeveriyanın əksər növləri..

Euhorbia

15 AZN

Euphorbia trigona - ətli gövdələri olan sıx bitən bitkidir. Təbiətdə hündür qollu-budaqlı kol bitkisidir, ləklər – çoxsaylı gövdələr əmələ gətirir. Ev şəraitində 1,5 metr hündürlüyünədək böy..

FICUS Koker

390 AZN

Benjamin fikusu qəhvəyi rəngli köndələn ştrixləri olan tünd-boz qabığa malikdir. Mülayim, böyümə üçün optimal olan 20-25°С hüdudlarında temperaturda saxlanmalıdır, amma böyük hesabla, Benjam..

FİCUS SPİRAL

250 AZN

Fikus – kiçik ağac hündürlüyünə çatır, çox iri (30 sm-dək), dərivari, parlaq yaşıl yarpaqları vardır. İstənilən şəraitdə yetişir, yaxşı qulluq edildikdə bir il ərzində  hündürlüyü 1 met..