Bitkilər və aksessuarlar

Anthurium Andreanum Dakota

135 AZN

Anturium – aroidkimilər  fəsiləsinin nümayəndəsidir, təbiətdə Mərkəzi və Cənubi Amerika tropiklərində rast gəlinir, anturiumların 500-dən çox növü vardır. Çiçəkləri uzun çiçək oxlarında..

Anthurium Andreanum Dakota White

30 AZN

Yaxşı qulluq edildikdə anturiumlar yazdan payızadək çiçəkləyir. Yaxşı qulluq dedikdə, ilk növbədə  düzgün istilik rejimi başa düşülür. Anturium bitkisi istilik sevəndir. Yayda mülayim i..

Anthurium Andreanum Grp Dakota

100 AZN

Anturiumların vətəni – Amerikanın tropik sahələridir (Braziliya, Kolumbiya, Peru, Boliviya, Ekvador). Təbiətdə bu bitkinin 800-dək epifit və yarımepifit növlərinə rast gəlinir. Bitkini isti ..

Anthurium Andreanum White

25 AZN

Vətəni – Çənub-Qərbi Kolumbiya, Şimal-Qərbi Ekvadordur; dəniz səviyyəsindən 2500 metrədək hündürlükdə subtropik meşələrdə bitir. Qısa gövdəli epifit bitkidir, əlavə hava kökləri vardır. Yarp..

Aphelandra "Dania"

20 AZN

Ev şəraitində Aphelandra – saplaqları dik duran, tez böyüyən kol bitkisi daha çox yayılmışdır. Yarpaqlar bütöv, uzunsov formalıdır, uc hissədə ensizləşirlər, iri yarpaqların uzunluğu 25-30 s..

Azalea Pink

12 AZN

Tarixən azaliyalar Hindistanda və Çində, Qafqazın və Sibirin dağlıq rayonlarında, habelə ABŞ-ın cənub ştatlarında bitir. Yayda adi ev temperaturunda saxlanılır, lakin temperaturun 28°С -dən ..