Otaq bitkiləri

DRACAENA MAGENTA

60 AZN

Drasena marginata “Madjenta”(Haşiyəli “Magenta” drasenası) sortu uzanmış yarpaqların purpur çalarları ilə fərqlənir. Lakin işıqlandırma kifayət qədər olmadıqda fərqləndirici əlamət itir, yar..

DRACAENA MARGİNATA

300 AZN

Zərif və ekzotik gözəlliyinə görə gülçülər tərəfindən yüksək qiymətləndirilir. Lakin bu çiçəyin sizi uzun illər ərzində sevindirməsini istəyirsinizsə, saxlanma şərtləri və qulluğun xüsusiyyə..

DRACAENA MARGİNATA

80 AZN

Drasena marginata zərif və ekzotik gözəlliyə malikdir.  Bu bitki gövdəsi oduncaqlaşmış palmayabənzər uzun boylu bir çiçəkdir. Haşiyəli drasena işıqlandırmaya qarşı çox tələbkar deyil və..

DRACAENA NALİNA

120 AZN

Drasenalar başlıca olaraq ağacşəkilli formaya malikdirlər ki, bu da birfilqəli bitkilər üçün səciyyəvi deyildir. Drasenanın bu cür forması gövdənin periferiyasındakı meristematik zonanın fəa..

Dracaena Reflexa "Song of India"

250 AZN

Əyilmişdrasena (ədəm ağacı) - Dracaena reflexa — mənşəcə Madaqaskardan olan ağacşəkilli drasenadır, təbiətdə 4-5 metr hündürlüyündə rast gəlinir. Gövdəsi budaqlanmaya meyllidir, bitkinin böy..

DRACAENA RİKKİ

650 AZN

Əyilmiş drasena, ensizyarpaqlı variasiyası – mənşəcə Madaqaskardan olan çoxillik bitkidir,  hündürlüyü 3 metrədək çatır, oduncaqlaşan qalın gövdəsi var, adətən az budaqlanır və aşağı hi..