Otaq bitkiləri

CODİAEUM VARİEGATUM PETRA

150 AZN

Bu kroton növünün bir neçə müxtəlif növlərinə rast gəlmək olar. Kodieum istilik sevən tropik bitkidir, onun vətəni Malayziyanın və Şərqi Hindistanın cəngəllikləridir, buralarda bütün il boyu..

CORDYLİNE

12 AZN

Kordilin fəsiləsinə (Cordyline) 20-yə yaxın bitki növü daxildir. Müasir taksonomikaya əsasən, bu cins drasenakimilər fəsiləsinə aiddir, halbuki bir çox mənbələrdə aqavakimilər cinsinə aid ol..

CORDYLİNE GEMENGD

12 AZN

Kordilinlər - həmişəyaşıl kollar və qollu - budaqlı çətirə malik ağaclardır. Bitkinin təxminən 15 növü yayılmışdır. Öz vətənində bu, əsasən çox iri, hündürlüyü bir neçə metrə çatan bitkilərd..

CTENANTHE BURLE MAXİ

15 AZN

Ktenantaların vətəni Amerikanın tropik əraziləridir: Braziliya, Boliviya, Ekvador, Peru, Kolumbiya. Dəniz səviyyəsindən 100-500 metr yüksəklikdə bitirlər. Təbiətdə 15 növünə rast gəlinir. Kt..

CYCLAMEN

8 AZN

Vətəni İran və Şərqi Aralıq dənizi ölkələridir. Təbiətdə 20-yə yaxın növü vardır. Əvvəllər, siklamen novruzgülülər fəsiləsinə aid edilirdi, bu fəsilə də öz növbəsində Primulales novruzgülülə..

Daş Eçeveriya

12 AZN

Exeveriyanin vətəni Mərkəzi Amerikanın, Meksikanın və Cənubi Amerikanın şimal-qərb hissəsindəki yarımsəhra rayonlarıdır. Həmişəyaşıl və yarpaqları tökülən, ümumilikdə 100-dən artıq ilkin növ..