Otaq bitkiləri

Cordyline

12 AZN

Kordilin fəsiləsinə (Cordyline) 20-yə yaxın bitki növü daxildir. Müasir taksonomikaya əsasən, bu cins drasenakimilər fəsiləsinə aiddir, halbuki bir çox mənbələrdə aqavakimilər cinsinə aid ol..

Cordyline Gemengd

12 AZN

Kordilinlər - həmişəyaşıl kollar və qollu - budaqlı çətirə malik ağaclardır. Bitkinin təxminən 15 növü yayılmışdır. Öz vətənində bu, əsasən çox iri, hündürlüyü bir neçə metrə çatan bitkilərd..

Ctenanthe Burle Maxi

15 AZN

Ktenantaların vətəni Amerikanın tropik əraziləridir: Braziliya, Boliviya, Ekvador, Peru, Kolumbiya. Dəniz səviyyəsindən 100-500 metr yüksəklikdə bitirlər. Təbiətdə 15 növünə rast gəlinir. Kt..

Cyclamen

8 AZN

Vətəni İran və Şərqi Aralıq dənizi ölkələridir. Təbiətdə 20-yə yaxın növü vardır. Əvvəllər, siklamen novruzgülülər fəsiləsinə aid edilirdi, bu fəsilə də öz növbəsində Primulales novruzgülülə..

Daş Eçeveriya

12 AZN

Exeveriyanin vətəni Mərkəzi Amerikanın, Meksikanın və Cənubi Amerikanın şimal-qərb hissəsindəki yarımsəhra rayonlarıdır. Həmişəyaşıl və yarpaqları tökülən, ümumilikdə 100-dən artıq ilkin növ..

Dieffenbachia Camilla

12 AZN

Diffenbaxiya – düz gövdəli ağacşəkilli bitkidir, iri, rəngbərəng, uzunsov –oval yarpaqları vardır. Bitkinin şirəsi zəhərlidir. Təbiətdə diffenbaxiyalar 3 metrə qədər böyüyə bilərlər, lakin g..