Otaq bitkiləri

DRACAENA DORADO

250 AZN

İstənilən interyerdə gözəl görünən çox gözəl nümunədir. Gövdəsi qalındır, yarpaqlar gövdə üzərində burulur. Yarpaqları qalındır, dərivaridir, maraqlı rəngə malikdir.  Hər bir yarpağın u..

DRACAENA LİMELİGHT

150 AZN

Drasena evlərdə, ofislərdə və ticarət mərkəzlərində yaxşı istifadə edilir. Bu bitki çox populyardır, çünki ona qulluq etmək asandır. Həmçinin drasena – havanı formaldehid və benzol kimi toks..

DRACAENA MAGENTA

120 AZN

Drasenalar quru havaya qarşı dözümlüdür, qışda mərkəzi istilik sistemi ilə qızdırılan otaqlarda saxlandıqda, temperatur 20-22°С-yə çatmayana qədər yarpaqlarına su çiləməyə ehtiyac yoxdur. Ya..

DRACAENA NALİNA

120 AZN

Drasenalar başlıca olaraq ağacşəkilli formaya malikdirlər ki, bu da birfilqəli bitkilər üçün səciyyəvi deyildir. Drasenanın bu cür forması gövdənin periferiyasındakı meristematik zonanın fəa..

Dracaena Reflexa "Song of India"

250 AZN

Əyilmişdrasena (ədəm ağacı) - Dracaena reflexa — mənşəcə Madaqaskardan olan ağacşəkilli drasenadır, təbiətdə 4-5 metr hündürlüyündə rast gəlinir. Gövdəsi budaqlanmaya meyllidir, bitkinin böy..

DRACAENA WARNECKİİ

220 AZN

Drasena – yaşıl yarpaqları gövdənin yuxarısında yerləşən, yarpaqlarının müxtəlifliyi və rəng çalarları ilə fərqlənən kol bitkisi, sukkulent ağacdır. Xarici görünüşcə mini-palmaya bənzəyir, l..