Çöl bitkiləri

Çöl bitkiləri

Kordilinalar Aqava (CORDYLİNE AUSTRALİS RED STAR)

25 AZN

Kordilinalar Aqavakimilər fəsiləsindən olan populyar və çox yayılmış otaq bitkiləridir. Bitkinin adı yunan dilindəki kordylle sözündən götürülmüşdür, “düyün”, “şiş” kimi tərcümə olunur. Bitk..

Lavson (CHAMAECYPARİS LAWSONİANA)

15 AZN

Chamaecyparis Lawsoniana Columnaris − Lavson sərvpərinin şaxtaya ən davamlı sortlarından biridir. Suvarmanı, gövdə ətrafı sahənin alaq edilməsini, kultivasiyanı, gübrə verməyi unutmayın. Ukr..

Leyland

50 AZN

1911-ci ildə İngiltərədə Leyland ərazisində meydana çıxmışdır. Sıx simmetrik çətirə malik olan, sütunşəkilli  və ya ensiz - konusşəkilli həmişəyaşıl ağacdır. Hündürlüyü 15-20 (30) metrə..

LEYLAND B

40 AZN

Leyland hibrid sərv ağacı (Cupressocyparis “Leylandii”) – Nutkan sərvpəri ilə İrimeyvəli sərvin (lat. Supressus macrocarpa x Shamaesuraris nootkatensis) calaq edilməsindən alınan hibriddir. ..

Leyland Sərvpəri (CUPRESSOCYPARİS LEYLANDİİ GOLD RİDER)

55 AZN

Leyland sərvpəri “Qold Rayder” – Leyland sərvpərinin ən yaxşı qızıl formalarından biridir. 1985-ci ildə Hollandiyada aşkar edilmişdir. Hündürlüyü 11 metrədək və eni 5 metrədək çatan, hündür ..

Loropetalum

25 AZN

Loropetalum (Loropetalum) – Hamamelidkimilər fəsiləsinə aid olan həmişəyaşıl ot bitkisidir. Onun çiçəyi çox ekzotik və dekorativ görünüşə malikdir, bu səbəbdən də Avropanın bir çox ölkəsində..