Çöl bitkiləri

Çöl bitkiləri

CUPRESSUS MACROCARPA GOLDCREST

35 AZN

Bu cinsə 60-a yaxın növ daxildir. Sərv – açıq yaşıl rəngli budaqları olan həmişəyaşıl iynəyarpaqlı ağac və ya kol bitkisidir. Sərvin zoğları elastik, yumşaqdır, aşağıya doğru sallanır. Kök s..

Daş Palıd

35 AZN

Hündürlüyü 25 metrədək çatan, tünd boz rəngli hamar gövdəyə və qollu-budaqlı geniş çətirə malik olan həmişəyaşıl ağacdır. Zoğları bozumtul -keçəvari, yarpaqları kiçikdir, ölçüləri 8 sm-dəkdi..

EMERALD GAİETY

20 AZN

Bu kol bitkisinin estetik baxımdan güclü cəhəti – parlaq, şən rəngdə olmasıdır. Şaxtaya davamlıdır, bəzən gecikmiş şaxtalardan əziyyət çəkə və günəş şüalarının yanıqlarına məruz qala bilər; ..

Ensizyarpaqlı lavanda (LAVANDULA ANGUSTİFOLİA)

4 AZN

Ensizyarpaqlı lavanda – istilik və işıq sevən bitkidir. Bu isə o deməkdir ki, ərazidə onun üçün günəşli və soyuq küləklərdən müdafiə olunmuş yer ayırmaq lazımdır. Moskva yaxınlığındakı şərai..

EUONYMUS JAPONİCUS

3 AZN

Gərməşov – Gərməşovkimilər (Celasiraceae) fəsiləsinə aiddir. Dekorativ- yarpaqlı növlərindən əlavə, sənayedə istifadə edilən gərməşovlar da vardır. Məsələn, saqqalcıqlı gərməşovun (E. verruc..

EUONYMUS JAPONİCUS ELEGANTİSSİMUS AUREUS

30 AZN

Yapon gərməşovunun vətəni Yaponiyadır, burada o, hündür (bəzən hündürlüyü bir neçə metrə çatır) kol və ya alçaq boylu  ağac şəklində bitir. Bu – həmişəyaşıl dekorativ-yarpaqlı bitkidir,..