Bitkilər və ağaclar

Bitkilər və ağaclar

Buxus

45 AZN

Həmişəyaşıl şümşad (Buxus sempervirens) – həmişəyaşıl, gec böyüyən kol bitkisidir, təbiətdə hündürlüyü 10 metrə çatır. Yarpaqlarla sıx örtülmüş düz zoğları vardır. Yarpaqları uzunsov formalı..

Camelia Japonica

22 AZN

Kameliya çox tələbkar bitkidir, qruntun duzlaşmasına (sərt suya) davam gətirmir, sərin və yaxşı havalandırılan otaqda saxlanmalıdır. Bu bitkini yalnız, isidilmiş eyvanda bitki üçün qışlamanı..

Chamaecyparis Lawsoniana

15 AZN

Chamaecyparis Lawsoniana Columnaris − Lavson sərvpərinin şaxtaya ən davamlı sortlarından biridir. Suvarmanı, gövdə ətrafı sahənin alaq edilməsini, kultivasiyanı, gübrə verməyi unutmayın. Ukr..

Cordyline Australis Red Star

25 AZN

Kordilinalar Aqavakimilər fəsiləsindən olan populyar və çox yayılmış otaq bitkiləridir. Bitkinin adı yunan dilindəki kordylle sözündən götürülmüşdür, “düyün”, “şiş” kimi tərcümə olunur. Bitk..

Cupressocyparis Leylandii Gold Rider

55 AZN

Leyland sərvpəri “Qold Rayder” – Leyland sərvpərinin ən yaxşı qızıl formalarından biridir. 1985-ci ildə Hollandiyada aşkar edilmişdir. Hündürlüyü 11 metrədək və eni 5 metrədək çatan, hündür ..

Cupressus Arizonika

40 AZN

Bu bitkinin becərilmə metodları və ona qulluq qaydaları araukariyadakı ilə eynidir. Mağazalarda, xüsusən Yeni il ərəfəsində, ən müxtəlif formalı – piramida, kol, kiçik ağac şəklində budanmış..