Çöl bitkiləri

Çöl bitkiləri

Aurea küknarı (PİCEA ABİES)

15 AZN

Adi Aurea küknarı (Picea abies Aurea) – maksimal hündürlüyü 15 metrə qədər olan gözəl ağacdır. Çətirinin forması konus şəkillidir, yarpaqları üfüqi şəkildə yerləşir. Sürətlə böyüyür. İynəyar..

Avropa Zeytunu (OLEA EUROPAEA)

20 AZN

Avropa zeytunu – tropik və subtropik iqlimli ərazilərdə bitən həmişəyaşıl ağacdır, maksimal hündürlüyü 10 metrədək çatır. Orta hesabla ağac 5-6 metrədək böyüyür. Gövdəsi əyilmiş, düyünlü, qa..

Birgöz (Ligustrum)

15 AZN

Birgöz (Ligustrum) ağac və kolları çox yaxşı uyğunlaşırlar. Onlar tam günəşli  və yarımkölgəli yerlərdə bitirlər. Çin növləri istisna olmaqla, onlar torpaqların əksər növlərinə davam gə..

Birgöz (Ligustrum)

12 AZN

Birgöz (Ligustrum) – Zeytunkimilər fəsiləsinə aid olan ot bitkisidir. Bu cinsin 50-yə yaxın növü vardır. Birgöz Yaponiyada, Çində, Afrikada, Avropa ölkələrində geniş yayılmışdır. Birgöz bütü..

BUXUS

45 AZN

Həmişəyaşıl şümşad (Buxus sempervirens) – həmişəyaşıl, gec böyüyən kol bitkisidir, təbiətdə hündürlüyü 10 metrə çatır. Yarpaqlarla sıx örtülmüş düz zoğları vardır. Yarpaqları uzunsov formalı..