Bitkilər

STROMANTHE

15 AZN

Vətəni – Amerikanın tropik əraziləridir. Təbiətdə 15 növü vardır. Stromantanı çox zaman kalateya və hətta ktenanta ilə qarışdırırlar. Əslində, bəzi botaniklər stromantanı hətta ayrıca növ ki..

AECHMEA

17 AZN

Vətəni Mərkəzi və Cənubi Amerika, Antil adalarıdır.  Təbiətdə 170-ə yaxın növü mövcuddur. Exmei mülayim temperaturları sevir – yayda təxminən 22-25°C temperatur və yaxşı havalandırma mə..

Afelandra "DANİA"

20 AZN

Ev şəraitində Aphelandra – saplaqları dik duran, tez böyüyən kol bitkisi daha çox yayılmışdır. Yarpaqlar bütöv, uzunsov formalıdır, uc hissədə ensizləşirlər, iri yarpaqların uzunluğu 25-30 s..

AGLAONEMA GEMENGD

15 AZN

Aqlaonema – hind-malay mənşəlidir – mənşəcə Asiyadan, tropik və subtropik iqlimli bölgələrdəndir. Müasir məlumatlara görə təbiətdə 22 növü vardır. Aqlaonema bütün il boyu isti şəraitdə saxla..

AGLAONEMA GEMENGD MARİYA

25 AZN

Aqlaonema – diffenbaxiyanın qohumudur və buna görə də bir qədər ona bənzəyir, daha ensiz yarpaqları və ölçüləri ilə ondan fərqlənir (aqlaonema diffenbaxiyaya nisbətən xeyli kiçikdir, bitkini..

AGLAONEMA GEMENGD SİLVER

25 AZN

Aqlaonema sortu dəyişkən “Silver Kvin” – otaq gülçülüyündə ən çox yayılmış sortlardandır. Aqlaonemaların digər növlərinin əksəriyyəti kimi bitki qulluq baxımından çox tələbkar deyil, yarıköl..